อโศกอินเดีย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-168/28
ชื่อพื้นเมือง : อโศกอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia longifera (Benth.) Hook.f.
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเรียวแหลม กิ่งและใลลู่ลง ทรงพุ่มรูกโดมสามเหลี่ยม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ บังลม บังสายตา
บริเวณที่พบ : ริมถนนด้านข้างอาคาร 1 ถึงหลังอาคาร 3

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.