จั๋ง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-035/5
ชื่อพื้นเมือง : จั๋ง,จั๋งญี่ปุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis excelsa (Thumb.) Henry ex Rehder
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบสีเขียว คล้ายพัด ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าห้องโสต หน้าอาคาร 4

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.