หูกวาง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-164/2
ชื่อพื้นเมือง : หูกวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa L.
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบขนาดใหญ่ ออกเป็นชั้น ๆ มีหลายสี
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคารอุตสาหกรรม บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.