สนแผง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-140
ชื่อพื้นเมือง : สนแผง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thuja orientali Endle.
ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบมีขนาดเล็กคล้ายเกล็ดซ้อนกันแน่น ระนาบเดียว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ข้างห้องโสตทัศนศึกษา

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.