ตะขบฝรั่ง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-052
ชื่อพื้นเมือง : ตะขบฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Muntingia calabura L.
ชื่อวงศ์ : TILIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยวเรียงสลับ ปลายใบเรียวหลม โคนใบข้างหนึ่งมน ข้างหนึ่งแหลม ขอบใบหยัก มีขนปกคลุมหนาแน่น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ข้างหอประชุม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.