ไผ่เหลือง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-090/2
ชื่อพื้นเมือง : ไผ่เหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllostachys sulphurea (Carr.) A.&C. Riv.
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ลักษณะวิสัย : ไผ่
ลักษณะเด่นของพืช : ผิวเกลี้ยง สีเหลืองมีเส้นแถบสีเขียวอ่อนตามยาว ไม่มีหนาม มีกาบหุ้มเห็นข้อปล้องชัดเจน
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร หลังหอประชุม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.