ชำมะเลียง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-046/2
ชื่อพื้นเมือง : มะเถ้า, ชำมะเลียง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.
ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีกาบใบคล้ายเปลือกหอยแครงหุ้มบริเวณข้อ ดอกช่อ ผลสีม่วงแดง
ประโยชน์ : ยอดอ่อนเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.