ประทัดไต้หวัน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-073
ชื่อพื้นเมือง : ประทัดไต้หวัน, พวงประทัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hanelis patens Jacq.
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกช่อแบบกระจุก โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยก 5 แฉก ตื้น ๆ สีส้มแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.