สารภี

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-148
ชื่อพื้นเมือง : สารภี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.
ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบหนา สีเขียว ดอกขนาดเล็กออกตามกิ่งและลำต้น ดอกสีขาวเกสรตัวผู้จำนวนมาก
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกมีกลิ่นหอม
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.