มะนาว

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-118/2
ชื่อพื้นเมือง : มะนาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : แผ่นใบรูปไข่ โคนใบกลมมีปีกแคบๆ ปลายใบแหลม ใบมีต่อมน้ำมัน
ประโยชน์ : ผล เป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.