ปรงป่า

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-070
ชื่อพื้นเมือง : มะพร้าวเต่า, ปรงเขา,ปรงป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas pectinata Griff.
ชื่อวงศ์ : CYCADACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบประกอบแบบขนนก ออกเป็นกระจุกที่บริเวณยอด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าประตูทางเข้า

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ยอด

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.