ปัตตาเวีย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-076/2
ชื่อพื้นเมือง : ปัตตาเวีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha intergerrima Jacq.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอมแดง ดอกช่อสีชมพู สีแดง เห็นเกสรชัดเจน
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 3

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.