ขิงแดง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-025/5
ชื่อพื้นเมือง : ขิงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alphinia sp.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : มีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย ดอกสีแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์วิทย์

วิสัย

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.