รัก

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-127
ชื่อพื้นเมือง : ป่านเถื่อน,รัก,รักดอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. Aiton
ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกสีขาว กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอดสีแสด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกใช้ร้อยพวงมาลัย
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.