หมากสง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-157
ชื่อพื้นเมือง : หมากสง, หมากบางล่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ลักษณะวิสัย : ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นเดี่ยวสูง ใบประกอบสีเขียว ผลสดผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลแก่สีเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.