หวาย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-162/2
ชื่อพื้นเมือง : หวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calamus diepenhorstii Miq.
ชื่อวงศ์ : PLAME
ลักษณะวิสัย : ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช : เส้นใบเรียงขนานตามความยาว ใบออกเวียนรอบ ลำต้นและกิ่งมีหนามยาวแหลม
ประโยชน์ : หน่อเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.