อากาเว่

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-169/20
ชื่อพื้นเมือง : อากาเว่, อากาเว่บุญชู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Furcraea fetida (L.) Haw
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบแตกบริเวณโคนต้น หนาแข็ง อวบน้ำ พื้นผิวใบเรียบ เกลี้ยง เป็นมัน ปลายเรียวแหลม ขอบใบมีหยักเป็นหนาม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.