ผักหวานบ้าน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-086/2
ชื่อพื้นเมือง : ผักหวานบ้าน, มะยมป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sauropus androgynus ( L.) Merr.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบและผล คล้ายมะยม ผลออกตามซอกใบ
ประโยชน์ : ยอดอ่อนเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.