หิรัญญิการ์

รหัสพรรณไม้ : 77-54000-005-166
ชื่อพื้นเมือง : หิรัญญิการ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Beaumontia grandiflora Muell-Arg. Wall.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้เลื้อย ต้นแตกเป็นร่อง ใบหนา ดอกสีขาวคล้ายแตร ขนาดใหญ่ ไม่มีกลิ่น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.