ผักคราด

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-085/2
ชื่อพื้นเมือง : ผักเผ็ด,ผักคราดหัวแหวน,ผักคราด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen
ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นกลมอวบน้ำ มีขนอ่อน ๆ สีขาว ดอกเป็นกระจุกสีเหลืองสด
ประโยชน์ : ดอก ใบ เป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.