เล็บมือนาง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-135
ชื่อพื้นเมือง : เล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis indica L.
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้เลื้อย ต้นแตกเป็นเส้น ใบอ่อนสีน้ำตาล ปลายใบแหลม โคนดอกเป็นหลอด ดอกสีชมพูแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.