จันทน์ผา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-036/5
ชื่อพื้นเมือง : จันทน์ผา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena lourieo Gagnep.
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบยาวเรียวสีเขียว ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายยอด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : อาคาร 1 หน้าหอประชุม หลังอาคาร 3

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.