มะละกอ

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-121/6
ชื่อพื้นเมือง : มะก้วยเตด, มะละกอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carica papaya L.
ชื่อวงศ์ : CARICACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวขุ่น
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร ศูนย์เกษตร บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.