น้อยหน่า

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-063/2
ชื่อพื้นเมือง : มะแน่,น้อยแน่, มะนอแน่, น้อยหน่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa L.
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกรูปหอกห้อยลง ผลกลมๆ ป้อมๆ ผิวขรุขระ เป็นช่องกลม นูน
ประโยชน์ : ผลเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร สวนสมุนไพร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.