ข่อย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-022/3
ชื่อพื้นเมือง : ข่อย
ชื่อวิทยาศาสตร์  : Streblus asper Lour.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : มีน้ำยางขาวขุ่นเหมือนน้ำนม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าเสาธง ทางเข้าหน้าโรงเรียน บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

ใส่ความเห็น