เข็มอินเดีย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-030
ชื่อพื้นเมือง : เข็มอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE10
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : มีขนสีขาวทั่วทั้งใบ กิ่งและลำต้น ใบเรียงตรงข้าม ดอกซี่ร่มสีชมพูสด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าโรงอาหาร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.