ต้างหลวง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-054
ชื่อพื้นเมือง : ต้างผา, ต้างหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.)Vis.
ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีหนามใหญ่สั้น ๆ ใบคล้ายใบมะละกอขนาดใหญ่ ดอกซี่ร่มที่ปลายยอด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอก รับประทานได้
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.