พลับพลึง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-093/2
ชื่อพื้นเมือง : พลับพลึง, พลับพลึงขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum asiaticum L.
ชื่อวงศ์ : AMARYLLIDACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : เป็นกอ ใบสีเขียวยาวเรียว อวบน้ำ ดอกสีขาว กลีบดอกเล็กยาว แยกกัน กลิ่นหอม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ สมุนไพรพื้นบ้าน
บริเวณที่พบ : ข้างอาคาร 3

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.