กระท้อน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-004/2
ชื่อพื้นเมือง : มะต้อง,กระท้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : เนื้อผลมีลักษณะเป็นปุยสีขาว เมล็ดมีปลอกเหนียว
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : สวนหลังโรงเรียน ศูนย์เกษตร


วิสัย

write my essay cheap

ลำต้น ใบ
ดอก ผล

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.