กล้วยพัด

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-008
ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis J.F. Gmel.
ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ก้านใบและใบมีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารอุตสาหกรรม

custom report here essay lib

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.