ชาทอง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-045/16
ชื่อพื้นเมือง : ชาทอง, เทียนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta erecta L.
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบอ่อนสีเหลือง ดอกสีม่วง ผลสุกสีเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.