เตยหอม

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-055/2
ชื่อพื้นเมือง : เตยหอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius Roxb.
ชื่อวงศ์ : PANDACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเรียวยาว มีกลิ่นหอม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบใช้ผสมอาหาร
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 3, 4

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.