ใบนาก

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-069/2
ชื่อพื้นเมือง : ใบนาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graptophyllum pictum (Lam.) (L.) Griff.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ขอบใบเป็นคลื่น ใบด่างมีหลายสี
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าโรงอาหาร หน้าอาคารอุตสาหกรรม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.