มะเกี๋ยง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-115/3
ชื่อพื้นเมือง : มะเกี๋ยง ,หว้าส้ม , หว้าน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleistocalyx nervosum var. paniala
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบขนาดใหญ่ เป็นมันเกลี้ยง ผลเป็นพวงสีม่วง
ประโยชน์ : ผลเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.