ดีปลี

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-078
ชื่อพื้นเมือง : ดีปลี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofranctum Vahl
ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้เลื้อย ใบสีเขียวปลายเรียวแหลม ดอกช่อเชิงลดไม่มีกาบสีขาว ผลสุกสีแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ผลใช้ผสมอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.