กำแพงเงิน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-014
ชื่อพื้นเมือง : กำแพงเงิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianella caerulea Sims.
ชื่อวงศ์ : LILIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบยาวเรียวสีเขียว ขอบใบสีขาว ดอกช่อขนาดเล็กสีม่วง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์


วิสัย

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.