กะเพรา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-011/3
ชื่อพื้นเมือง : กอมก้อ,กะเพรา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum tenuiflorum L.
ชื่อวงศ์ : LABIATAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ใบและดอกมีกลิ่นฉุน
ประโยชน์ :ใบอ่อนเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร ศูนย์เกษตร บ้านพักครู

essaymoment

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง
 

When you have written history writing jobs online the newspaper and introduced it to your professor, it’s time to review it to them.

Comments are closed.