มะเขือพวง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-117
ชื่อพื้นเมือง : มะเขือพวง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum torvum Sw.
ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกสีขาว ผลขนาดเล็กเป็นพวง
ประโยชน์ : ผล เป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.