ว่านหอยแครง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-136/7
ชื่อพื้นเมือง : ว่านกาบหอย,ว่านหอยแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia spathacea Stearn
ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเรียวแหลม ด้านบนสีเขยวด้านล่างสีม่วงแดง มียางเหนียว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 1 ศูนย์เกษตร ศูนย์วิทย์ สวนสมุนไพร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.