มะพร้าว

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-119/3
ชื่อพื้นเมือง : มะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ลักษณะวิสัย : ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นสูง ก้านใบและใบยาวอัดแน่นอยู่ปลายยอด ผลขนาดใหญ่
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.