ลิ้นกระบือ

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-132/10
ชื่อพื้นเมือง : ลิ้นกระบือ,กระบือเจ็ดตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria cochinchinensis Lour.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยว ปลายแหลม โคนสอบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีม่วงแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1 หลังอาคาร 3

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.