กล้วยไม้

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-009/62
ชื่อพื้นเมือง : กล้วยไม้-หวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium sp.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกช่อ ดอกสีม่วงปนขาว กลีบดอก 3 กลีบแยกจากกัน มี 3 สีภายใน 1 ดอก
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ติดตามต้นไม้ใหญ่รอบอาคารต่าง ๆ


วิสัย

ลำต้น

ใบ

essay writing service

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.