โกสน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-020/59
ชื่อพื้นเมือง : โกสน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum (L.) Blume
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบมีหลายสี แผ่นใบมีหลายแบบ
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าเสาธง ศูนย์วิทย์ ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.