บุหงาส่าหรี

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-068/3
ชื่อพื้นเมือง : บุหงาส่าหรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citharexylum spinosum (Lam.) L.
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบสีเขียวก้านใบสีส้ม ดอกช่อสีขาวมีกลิ่นหอม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.