เฟื่องฟ้าด่าง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-110/5
ชื่อพื้นเมือง : เฟื่องฟ้าด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bougainvilca spectabilis cv. Variegata
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้รอเลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ใบด่าง เหลือง – เขียว ต้นมีหนาม ใบประดับสีชมพูม่วง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าโรงจอดรถนักเรียน

วิสัย

ต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.