ราชาวดี

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-129
ชื่อพื้นเมือง : ราชาวดี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buddleja paniculata Wall.
ชื่อวงศ์ : BUDDLEJACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบมีขนอ่อนปกคลุม ดอกเป็นช่อเชิงลด ดอกสีขาว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.