หมากผู้หมากเมีย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-156/3
ชื่อพื้นเมือง : หมากผู้หมากเมีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordyline fruticosa (L.) Gopp.
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : กาบใบสีแดง ใบสีแดงม่วง ใบเวียน บางพันธุ์มีใบหลากสี
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์เกษตร เรือนเพาะชำ

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.