เสลา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-150
ชื่อพื้นเมือง : เสลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นสูง ผิวลำต้นแตกแนวเส้น ใบขนาดใหญ่ ดอกเป็นช่อสีม่วงอ่อน
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 1

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.