ยอ

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-124/2
ชื่อพื้นเมือง : มะขี้เตา, ยอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda citrifolia L.
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยว เรียงตัวเป็นคู่ตรงกันข้าม ดอกสีขาวอยู่บนฐานรองดอก ผลรวม
ประโยชน์ :ใบอ่อน เป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.