กระเทียมเถา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-006
ชื่อพื้นเมือง : กระเทียมเถา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachyptera hymenaca (DC.) A. Gentry
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกช่อสีม่วง ใบและดอกเมื่อขยี้กลิ่นเหมือนกระเทียม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม


วิสัย

essaymoment

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.